2
5
1
7

Asansör Hesabı

Asansör hesabı, trafik analizi ve hesaplaması, özellikle yoğun nüfuslu yüksek yapılarda mimarların bina mimarisini daha iyi yapılmalarını sağlayan, dikey insan taşımacılığında önemli bir konudur.

Trafikten amaç, maksimum sayıda insanı, minimum zamanda ve bina hacmini en az kullanarak asansör tesisatının kurulmasını sağlamaktır. Yolcular ve asansör içinde beklemek, ne kalabalık bir kabinde olmak, ve ne de uzun bir süre kabinde kalmak isterler. Bu istekleri karşılamak için optimum bir çözüm bulmak trafik analizi yapılmasıyla mümkündür. Büyük binalarda uygun servis sağlamak için birkaç yolcu asansörü gereklidir. Bu durum da tek bir asansörün istekleri karşılamasından daha karmaşık asansör tesislerinin dizayn problemlerini oluşturur.

Hızdaki değişimler, kapasite, kabinlerin sayısı ve yerleşimleri, maliyet ve servis kalitesini etkileyen temel faktörlerdir. Trafik analizi seçeneklerinden biri, ekonomik olmasının yanı sıra, binanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek bir seçenek olabilecektir.

Asansör tesislerinin tasarlanmasında, servis verilen binanın kullanım amacı belirleyicidir. Binaların kullanım amacına göre tipleri:

 1. Değişik kiracıları olan ofis binaları
  2. Tek amaçlı ofis binaları, devlete ait ofis binaları
  3. Profesyonel amaçlı binalar yani, tıp merkezleri araştırma merkezleri, posta ayrıştırılması için kullanılan özel amaçlı binalar.
  4. Oteller
  5. Apartmanlar
  6. Hastaneler

Asansör kabinlerinin pozisyonları, kullanıcıların binaya girişinde çok çabuk dağılımlarının mümkün olan en yakın yerinde olmalıdır. Çeşitli katlarda asansör çıkışları da, kat nüfus dağılımlarının mümkün olan en yakın yerinde olmalıdır. Otopark girişlerinin, kantinlerin ve konferans salonlarının girişlerindeki trafik akışına özel önem verilmelidir. Eğer bina ana caddeden tek bir girişe sahipse kullanıcıların asansörleri girişe uygun bir yerleşimle tek bir sırayla uygun bir konumda düzenlenmelidir.

Bina iki girişli ise, iki asansör gereklidir. Her girişteki kabin sayısı, o girişi kullanabilecek kullanıcı sayısıyla belirlenir. Asansör girişleri genellikle merdivenlerin yanındadır, merdivenleri kullanma eğiliminde olanlar, kattan kata merdiven kullananların trafiğe ve tehlike anında asansör kullanımı da dikkate alınmalıdır.

Binalardaki günlük trafik bileşenleri, trafik piklerinin uygun olarak karşılanabilmesi için dikkatli olarak tayin edilmelidir. Normal olarak üç trafik yoğun talebiyle karşılaşılır. Bunlar, sabah, öğle ve akşam yoğun talepleridir. Trafik analizleri, genellikle sabah yoğun talebi göz önünde tutularak yapılmaktadır. Değişen sayıda kullananı olan binalarda, sabah talebi olarak kullanan sayısının %10-13 oranında bir kullanıcı sayısı saptanır. Bu oran sabit kullanıcılı binalarda % 17-25 olarak alınabilmektedir. Yani tek kullanıcı çeşitli binalarda bina nüfusunun %17-25’nin sabah yoğun trafiğinde 5 dakika esnasında en yoğun kullanımı gerçekleştirecekleri beklenir.

Asansörlerden sağlanması istenen servis kalitesi, binanın tipine, yapılacak masrafa ve kullanıcıların önemine bağlıdır. Servisin kalitesi, kullanıcıların istedikleri yerlere ulaştırılmasındaki hızla ölçülür. Buda, istenen kata ulaşmada asansör zamanı ve ortalama kullanıcının asansörü beklemesindeki toplam zamanla tanımlanır. Bu zaman ne kadar kısaysa, sağlanan serviste daha iyi olacaktır. Bir kişinin maksimum harcadığı zamanı, bir asansörü beklemek için geçirdiği süredir. Bu zaman “Bekleme Aralığı” dır ve gelen kabinlerin, ulaşmaları için geçen zaman aralığıdır. Bu zaman, her bir kabinin gidip gelme süresine ve kabin sayısına bağlıdır. Gidip gelme zamanı, bir asansörün giriş katından ayrıldıktan sonra, ortalama sayıda kullanıcıyı üst katta ortalama durağa ulaştırdıktan sonra tekrar giriş katma gelmesi için geçen süredir.

Bir asansör servisi, az bekleme aralığı ve kısa ulaşım zamanıyla da gerçekleştirilebilinir. Kullanıcılar, Bu iki durumdan birincisini tercih ederler, bekleme süresinde kullanıcı sabırsızdır. Bu nedenlerle, 20-60 saniye bekleme suresi, binanın kullanım amacına bağlı olarak seçilir.

Servis için belirli bir standart henüz tanımlanmamıştır. Farklı binalarda asansör servis kalitesi, ortalama gidiş- geliş süresi ve kullanıcının ortalama asansör için bekleme süresi için toplam kullanılan ortalama zaman, her bina için karşılaştırmalı olarak tayin edilir.

DEVAMINI OKU

Hızlı güvenilir hizmet

Projelerinizi çok hızlı ve doğru bir şekilde teslim ediyoruz.

Doğru Dizayn

Müşterilerinizin memnuniyeti için sizin için en doğru dizaynı yapıyoruz.

Yönetmeliğe Uygun

Projelerinizi yönetmeliğe ve İlgili belediye ile Makina Mühendisleri Odası onayına uygun size teslim ediyoruz.