3
1 (7)

Sığınak Havalandırma sistemlerinin önemi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak cephe ve sınır gibi kavramlar bütünü ile ortadan kalkmış, tüm yurt ve sivil halk saldırı alanı içine girmiştir. Bu büyük tehlikelerden Silahlı Kuvvetlerin alacağı önlemlerin ve diğer tedbirlerin yanında sığınak yapımına da önem verilmelidir. Aksi takdirde can ve mal kaybının fazla olacağı tabiidir. Ancak sığınaklardan beklenilen yararın sağlanabilmesi için sığınak yapımından evvel şu üç önemli prensibin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. [1]

-Sığınak yapılacak mahallin iyi tespit edilmesi.
-Sığınaktan yararlanacakların önceden planlanması.
-Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir nitelikte olması.

Sığınaklar, nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleridir.

Sığınak şartlarını sağlayabilmek için bazı özelliklere haiz olmalıdır:
-Patlamaya karşı dayanıklılık,
-Gaz sızdırmazlılığı,
Su sızdırmazlığı,
-Elektromanyetik radyasyona karşı dayanım ve şok yalıtımını sağlamalıdır.
-Dış atmosfer yaşanamaz durumda olduğundan sığınak içinde yapay bir atmosfer oluşturularak insanların minimum destekle kurtulmalarını sağlamak gerekir.

Sığınaklar konusunda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 180 sayılı KHK’nin 12/e maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanunun 36 ve 44 ncü maddeleri gereğince, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sığınak Yönetmeliği” bulunmaktadır.

Sığınak ile ilgili yasal mevzuat linki: Sığınak Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin uygulanmasından yapı ruhsatını ve yapı kullanma izin belgesini düzenleyen idareler yetkili ve sorumludur. Valiliklerin ve Büyükşehir belediyelerinin gerektiğinde denetim yetkisi saklıdır.

Yönetmeliğin uygulanmasında plan, proje, yapı ruhsatı, yapım, yapı kullanma izni ve kat mülkiyeti gibi imarla ilgili tereddüde düşülen hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, diğer hususlarda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yazılı görüşü alınır.

DEVAMINI OKU
Yaptığımız Çalışmalardan Refaranslar
Sığınak Havalandırma Projeleri İçin Bize Ulaşın
SIĞINAK-HAVALANDIRMA-ÜNİTELERİ

ÜCRETSİZ KEŞİF

Sığınak havalandırma projelerinizi bina ruhsat projesi çizilirken,

mekanik tesisat projenizi çizen firma olarak hesaplayıp çiziyoruz.

Sığınak havalandırmasını yaptırma aşamasında ise ücretsiz yerinde keşif metraj çalışması yapıyoruz.

havalandirma-kanallari-4

PROJELENDİRME & TEKLİF

Keşif sonrası binaya ve yönetmeliğe uygun şekilde bir rölöve çalışması ile teklifimizi projelendiriyoruz.

Burada dikkat edilmesi gereken bir çok husus bulunmaktadır.

Sığınak eğer bugün için farklı bir amaçla kullanılıyor ise bu gözetilir.

Veya panjurların konumu dışarda görüntüyü bozmayacak şekilde dizayn edilir.

Bir çok hususu gözeterek uygun maliyet ve kaliteyi sizlere sunuyoruz.

3

PROJEYE GÖRE İMALAT

Teklifimizin olumlu değerlendirilmesi durumunda daha önce yapmış olduğumuz projeye göre imalatınız birebir yapılır.

Tadilat gören kısımlarda tamiratlar alçı ve boya ile eski haline getirilir.

İmalat ve montaj sonrası test edilip, sizlere teslim edilir.

Bütün imalatlarımız belediye denetiminden tek seferde geçmiştir fakat aksi durumda da garantimiz devam etmekte, sizlere onay almış şekilde teslim etme taahhüdümüz bulunmaktadır.

SIĞINAK HAVALANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ